VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

symboly

Beránek

Beránek  znamená obnovu života. Symbol beránka se objevuje již v předkřesťanských tradicích.
V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.

Když spatřil Jan Křtitel Krista, zvolal: "Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa!"  Kristus vystupuje v roli vykupitele hříchů, aby lidé dosáhli odpuštění a spásy.
Beránek se dnes peče z těsta a po upečení se ozdobí mašlí.

Žádné komentáře
 
založeno 28.3.2007