VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

symboly

Pomlázka

Pomlázka je neodmyslitelnou součástí českých Velikonoc. Pomlázkou se  nazývá starý a velmi rozšířený velikonoční zvyk, při němž se mládež šlehá metlami spletenými z proutí vrby nebo jívy. Šleháním se symbolicky přenáší síla omlazené přírody na živou bytost.
Dívky se šlehají proto, aby  byly stále svěží, zdravé a veselé. Staré panny, aby omládly a měly se k světu.
V některých krajinách jmenují pomlázku mrskačka, šlehačka, šmigrust (z něm. Schmeckostern), houdovačka, hodovačka, pomihod, pamihod, pomrhod, jinde koleda, mrskut, dynovačka, binovačka (vino - bino - spletené z vinné révy), mrskačka, mrkanda, mrskut, šlehačka, tatar, kyčkovanka, sekačka, švihačka, šibačka, šibota, metla, korbáč, karabáč, kyčka, kančúch, roučačka, čugár, žila...
Žádné komentáře
 
založeno 28.3.2007